Tuesday, January 24, 2012

2012 Chinese New Year Yu Sheng Lo Hei
The Seven Sayings for preparing Yu Sheng Lo Hei are Nian Nian You Yu 年 年 有 鱼 Every Year Also Got Fish / Extra Da Ji Da Li 大吉大利 Good Fortune & Prosperity Wu Fu Lin Men 五福临门 five fortunes arrive at your door Zhao Cai Jing Bao 招財進寶 Wishing you bring in wealth and treasure Shun Shun Li Li 顺顺利利 Smooth Smooth Success Success Tian Tian Mi Mi 甜甜蜜蜜 Sweet Sweet + Close Close Pian Di Huang Jin 片地黄金 Gold all over our feet

No comments: